top of page
Untitled.png

Vi bruker vanligvis en standardkontrakt, men om du har spesifikke behov eller ønsker i forhold til bruk av dine bilder så ta kontakt, så ordner vi det også.

Som kunde hos Skibsted Foto kan du komme med ønsker i forkant, men godtar fotografens estetikk og valg av sort-hvitt/farge bilder

GENERELLE VILKÅR ​

 •  Alle bilder tatt av Skibsted Foto er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Det betyr at Skibsted Foto har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.  

 • Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av Skibsted Foto.

 • Skibsted Foto kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser. 

 • All annen bruk krever tillatelse fra Skibsted Foto. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.

 • Skibsted Foto kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.

 • Skibsted Foto fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.

 • Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med Skibsted Foto.

 • Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra Skibsted Foto.

 • Ved digital publisering og offentlig deling av bildene skal Skibsted Foto krediteres ved bruk av bilder med tydelig vannmerke/logo jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,-, eks. mva.

 • Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

 • Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.

 • Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.

 • Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest 3 virkedager før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt. Ved avbestilling av bryllup må det skje innen 10 uker før bryllupet. Depositumet er ikke refunderbart dersom det skulle bli kanselering eller forandringer i datoen for bryllupet. 

 • Bildene leveres senest 12 uker etter fotograferingen.

 • Kunden er inneforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder fotografisk stil. Ved å bestille tjenester hos Skibsted Foto, aksepterer kunden at bildene blir redigert i denne stilen. 

 • Minimum depositum på 50% av total summen sikrer datoen for fotografering. Brylluper faktureres første virkedag etter vielsen og har 14 dagers forfall.

 • Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 

MEDLEM

image-asset.png
bottom of page